Madrids Photographer Marathon

“МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ”-ийн “ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ"-тай хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа

Хамтын ажиллагааны хүрээнд эрдэмтэн судлаач багш нарын судалгаа шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх, сургалтын сан бүрдүүлэх болон IMS программын хөгжүүлэлт, сайжруулалт дээр хамтран ажиллахаар боллоо.

Read more